LEDEN

Trávník - v hlubokém vegetačním klidu – kořeny ukončily přívod vody a živin, na odnožovacích uzlinách jsou připraveny pupeny k jarnímu růstu – zahoustnutí trávníku. Pod sněhem je značná vlhkost, omezený přístup vzduchu a teplota trávníku až o 15°C vyšší než teplota na povrchu – vhodné podmínky pro rozvoj plísně sněžné. Výrazněji je ohrožen bujný sytěji zelený porost (důsledek pozdní nadměrné výživy dusíkem), zejména pokud nebyl včas chemicky ošetřen. Sníh pokud možno neshrnujeme a nešlapeme po něm. Vhodná doba na opravy, údržby a mazání mechanizmů a studium odborné literatury.

Provoz - 0

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA -0,5˚C 21 mm 54 hod.
BRNO -2,1˚ C 27 mm 52 hod.

ÚNOR

Trávník - stále ve vegetačním klidu, ale v kritickém období výskytu plísně sněžné. Po sejití sněhu nutné celý povrch pročesat bránou a poté pročesat vějířovými hráběmi splihlá a plísní narušená místa v travním porostu. Pozor, při odstraňování sněhu - nepoužívat těžké kolové mechanizmy. Zajistit hnojiva, osiva, křemičitý písek na minimálně 1/2 roku dopředu dle plánu výživy a v suchu je uskladnit. Vhodné jsou lehké lokální přísevy do materiálu uvolněného a zvrásněného mrazem.

Provoz - jen soutěžní zápas

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 0,5˚C 20 mm 84 hod.
BRNO -0,7˚ C 27 mm 86 hod.

BŘEZEN

Trávník - se probouzí, když v hloubce 5 cm je teplota více než 5°C. Loňské kořeny trav přijímají vodu a živné roztoky a transportují do listů. Probíhá fotosyntéza a listy získávají svěží zelenou barvu. V odnožovacích kolénkách začíná tvorba dalších odnožovacích pupenů (houstnutí trávníku) v závislosti na obsahu kyslíku v půdě, optimální vlhkosti a přísunu živin, zejména dusíku. Začíná prodlužovací růst. Odběr vzorků půdy z více míst hřiště z hloubky 3-10 cm před prvním hnojením a podle výsledku rozboru sestavit plán výživy na příští 2-3 roky. Požadované hodnoty v mg čistých živin na 1000 g půdy jsou: P-fosfor = 50 až 70, K-draslík = 130 až 180, Mg-hořčík = 90 až 140. Obsah humusu by měl být 1až 2%, pH 5,5 až 6,5. Akreditovanou laboratoří je například: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd Praha 5 - Zbraslav, Žabovřeská 250, PSČ 156 27. Velmi prospěšné je provzdušnění trávníku pomocí tažených speciálních pročesávacích bran. Válení jen mimořádně a opatrně na oschlém povrchu hřiště lehkým válcem!!

Hnojení - začátkem března 150kg LAV–27% N - zakropit

Provoz - hlavní hřiště 10 hod, tréninkové hřiště 13 hod (při 22 hráčích!!) +/- 30% podle kvality konstrukce hřiště, skladby porostu a úrovně péče o něj

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 4,5˚ C 25 mm 157 hod.
BRNO 3,6˚C 27 mm 138 hod.

DUBEN

Trávník - průměrná teplota nad 5°C, probíhá největší tvorba odnožovacích pupenů na odnožovacích kolénkách, což rozhoduje o hustotě trávníku a jeho regenerační schopnosti až do září. Kořenová biomasa dosahuje svého ročního maxima. Hloubka zakořenění podle uvolnění a provzdušnění půdního substrátu. Začíná prodlužovací růst – první kosení.

Hnojení - 150 - 200 kg Superfosfátu nebo NPK (podle výsledku půdního rozboru), po 1 až 2 týdnech 150 kg LAV 27%N

Závlaha - s citem do hloubky 10-15 mm dle sond

Provoz - hlavní hřiště 14 hod, tréninkové hřiště 25 hod +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 9,1˚ C 39 mm 176 hod.
BRNO 8,5˚ C 37 mm 174 hod.

KVĚTEN

Trávník - v období optimálních růstových podmínek, počátek tvorby stébel a zakládá se květenství, čímž se odčerpávají látky, které jinak slouží k růstu odnoží a listů trávníku. Tomu se čelí častým nižším kosením na 2,8-3,2 cm. Trávník v tuto dobu přijímá více fosforu. Vhodná doba pro lokální přísevy spojené s aerifikací, hloubkovým kypřením, pohozy křemičitého písku a pročesáním bránou.

Hnojení - 150 kg LAV 27%, nebo 200 kg síran amonný – podle pH

Závlaha - méně často, ale důkladně – potlačuje růst mělce kořenící lipnice roční. Lokálně přisetá místa, ale přikrápět častěji

Provoz - hlavní hřiště 15 hod, tréninkové hřiště 32 hod +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 14,6˚ C 56 mm 248 hod.
BRNO 13,8˚C 57 mm 225 hod.

ČERVEN

Trávník - nutné dbát, aby byla půda provzdušněna (aerifikátor + hloubkový kypřič), dostatečně hnojena a zavlažována, jinak se zvyšujícími se teplotami ustane tvorba odnožovacích pupenů a tvorba odnoží vč. samostatného kořenového systému

Renovace – uskutečnit neprodleně po skončení soutěže takto: a) Vykosení na 2-2,5 cm + rozhoz 150-200 kg NPK (Cererit) b) Vertikutace nebo pročesání bránou – zvlášť při lipnici roční (vyhrabanou hmotu odstranit srpovou sekačkou) c) Aerifikace dutými trny – 200-800 vpichů na 1 m2 do hloubky 5-6 cm d) Celoplošný nebo lokální přísev (předklíčení části osiva + Perlit) e) Zapískování celoplošné nebo lokální (až 40 tun křem. písku 0,3-2 mm) f) Zatažení písku sítí g) Hloubkové kypření (pokud lze až do 25 cm) h) Vydrnování brankovišť, penalt a dalších „holých“ míst

Hnojení - koncem června ještě 100-150 kg LAV 27%N nebo 70-100 kg močoviny

Závlaha - s ohledem na přísev (lokální přikropení)

Kosení - až po 7-10 dnech na 4-4,5 cm – vřetenovou sekačkou!

Provoz - hlavní hřiště 15 hod, tréninkové hřiště až 28 hod +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 17,6˚ C 64 mm 244 hod.
BRNO 16,7˚C 70 mm 226 hod.

ČERVENEC

Trávník - tvorba odnožovacích pupenů je prakticky zastavena, mohutný prodlužovací růst, pokud je zajištěna optimální závlaha a výživa. Potřeba minimálně 6 týdnů provozního klidu.

Závlaha - kontrola sondou, frekvence po 2-4 dnech, ale důkladně! Přikropovat dle potřeby místa s přísevy a drnováním.

Kosení - po 2-3 dnech na max. 4 cm, na hřištích se značnou převahou lipnice roční na 3-3,5 cm a pročesávat bránou.

Hnojení - 150 –200 kg síran amonný

Provoz - 0

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 19,5˚ C 70 mm 263 hod.
BRNO 18,4˚C 77 mm 269 hod.

SRPEN

Trávník - při optimální péči kvalitní stav, díky červnovému prokypření půdy je kořenový systém zdravý a zapojený. Hřiště s lipnicí roční nutné častěji pročesávat spec.bránou. Je vhodná doba pro aplikaci herbicidů.

Závlaha - po 3-5ti dnech, ale důkladně. Přikropit lokální přísevy a vydrnovaná místa.

Kosení - 2-3x týdně na 3,5 cm.

Hnojení - 150 kg LAV 27%N, 100 kg superfosfátu nebo NPK podle výsledku půdního rozboru

Provoz - hlavní hřiště 15 hod, tréninkové hřiště 34 hod +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 18,6˚ C 63 mm 233 hod.
BRNO 17,4˚C 63 mm 208 hod.

ZÁŘÍ

Trávník - při optimální péči je v maximální kondici a snáší vysoké sportovní zatížení. Koncem měsíce ubývá prodlužovací růst listů a výhonků z odnožovacích pupenů, jejichž podzimní tvorba počíná. Tvorba zásobních látek se snižuje a jsou ukládány převážně do odnožovacích kolének a kořenů. Pročesávání je prospěšné zejména proti lipnici roční. Při velkém zatěžování hřiště (zejména za mokra) je potřebná mělká aerifikace prořídlých míst ve střední části plochy pomocí ježkového válce, lokální přísevy a ruční zapískování.

Závlaha - s citem (kontrola sondami) po 3-5ti dnech přiměřeně k teplotám, větru a časovému rozvrhu zátěže hřiště

Kosení - na 3-3,5 cm, nenechat přerůst přes 5,5 cm.

Hnojení - snižuje se výživa dusíkem (100-150 kg LAV 27%N nebo 150-200 kg síranem am.) a s ohledem na výsledky půdního rozboru se zvýší výživa draslíkem (100 kg síranu draselného nebo draselné soli), případně též vápnění při pH pod 5,5 (až 300 kg mletého vápence), tímto se dosáhne vyzrání porostu, čímž se zlepší jeho zimovzdornost a odolnost proti plísňovým chorobám. Herbicidy – jen při teplotě nad 18°C v průběhu min. 48 hod.

Provoz - hlavní hřiště 15 hod, tréninkové hřiště 26 hod, +/- 30%.

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 14,8˚ C 40 mm 175 hod.
BRNO 13,8˚C 42 mm 174 hod.

ŘÍJEN

Trávník - rychle se zmenšuje fotosyntéza a s ní spojený prodlužovací růst. Příjem živin a vláhy v kořenech je stále značný. Což je důležité pro hustotu trávníku v dalším roce.

Závlaha - s citem podle sond (často se podceňuje působení slunce s větrem na otevřených plochách hřišť)

Kosení - na max. 3-3,5 cm, nenechat přerůst nad 5 cm! Hrozí tvorba plísní a mechu. Pročesávání velmi prospěšné zejména při houbovitými chorobami narušených listech v trávníku.

Hnojení - 100-150 kg Cereritu nebo NPK. Lze též dodat ještě draslo, ale rozpuštěné. Na hřištích s propustným písčitým nebo škvárovým substrátem lze po nadměrných srážkách ještě rozhodit 100 - 150 kg dusíkatého hnojiva LAV 27%N nebo síranu amonného.

Provoz - hlavní hřiště 13 hod, tréninkové hřiště 18 hod, +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 9,4˚ C 35 mm 82 hod.
BRNO 8,6˚C 46 mm 104 hod.

LISTOPAD

Trávník - růst nadzemní biomasy ustal, tvorba odnožovacích kolének a pupenů ještě mírně pokračuje.Nastává těžké období pro stále zatěžované trávníky – osychání pomalé, nízká teplota, často první sněhy. Poškození porostu za mokra je výrazné. Silnému riziku plísně sněžné nutno před zimou včas čelit preventivním. Na dobře konstruovaných hřištích s celoplošnou drenáží nebo dobře propustným podložím je vhodné počátkem měsíce (pokud je povrch oschlý a únosný) uvolnit alespoň střední část plochy (z velkého do velkého vápna) hloubkovým kypřičem Verti-Drain. Více devastovaná místa jako brankoviště je účelné lehce přesít a s citem pohodit křemičitým pískem.

Závlaha - zazimovat včas před mrazy (kompresorem vytlačit vodu z potrubí a postřikovačů stlačeným vzduchem)

Hnojení - 0

Poslední kosení - na 2,5 max. 3 cm (méně biomasy = menší riziko plísně sněžné)

Provoz - hlavní hřiště 10 hod, tréninkové hřiště 12 hod, +/- 30%

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 4,3˚ C 28 mm 52 hod.
BRNO 3,5˚C 36 mm 52 hod.

PROSINEC

Trávník - ustává růst i ostatní funkce kořenových systémů trav. Teploty až pod bodem mrazu mění zeleň listů trav. Kromě úklidu sport. areálů (hlavně listí), nastal čas pro důkladnou údržbu a opravu mechanizmů. Sníh neshrabovat a nešlapat po něm. Mlatové tréninkové plochy dorovnat dosypy, smykováním a válením. Vyhodnotit stav hřišť z průběhu tohoto roku, navrhnout opatření a zásady pro příští sezóny, vyčíslit jejich předpokládanou finanční náročnost a projednat vše s vedením FK.

Závlaha - 0

Hnojení - 0

Provoz - jen soutěžní zápas

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 0,8˚ C 26 mm 36 hod.
BRNO -0,2˚C 36 mm 35 hod.

Průměrné hodnoty za celý rok:

  průměr. teplota průměr. srážky sluneční svit
PRAHA 9,4˚ C 487 mm 1804 hod.
BRNO 8,5˚C 542 mm 1743 hod.